Gebruik veel talen

Gebruik meerdere talen in PIM
Maak verbinding met vertaalhulpmiddelen voor een efficiënte vertaling
Stuur vertaalde inhoud automatisch naar alle kanalen

Gebruik veel talen

Met de PIM kunt u de productinhoud in een onbeperkt aantal talen invoeren en beheren. Een eenvoudige vervolgkeuzelijst maakt de overstap naar andere talen mogelijk. Vertaaltools kunnen worden gekoppeld aan de PIM om de tijd om vertalingen online te krijgen te verminderen.

Laptop
15835048149179