• Ontvang nieuwe producten sneller online

  • Bekijk welke producten onvolledige inhoud hebben

  • Afbeeldingen automatisch aanpassen en bijsnijden, zodat ze geschikt zijn voor alle kanalen

1 van 4

Update alle kanalen

De wolfpack PCM publiceert de voltooide productinhoud automatisch snel en nauwkeurig naar alle verkoopkanalen. U kunt zich concentreren op het compleet krijgen van alle inhoud op één centrale plek. En zodra u de productstatus wijzigt naar “voltooid”, wordt het product naar alle kanalen gepusht en live verkocht.

Product sets

De ORP-procesmanager wordt gebruikt om nieuwe kanalen toe te wijzen. Voor bepaalde kanalen kunnen productsets worden in-/uitgeschakeld.